Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου 2009

Μηχανιώνα


Μπαξέ τσιφλίκι


Σεπτέμβριος 2009 , βροχή στο αγγελοχώρι


Χωρίο + θάλασσα = Μηχανιώνα


Αμπέλια , Αγγελοχώρι


Αγγελικη στο λιμάνι


Νύχτα στη Μηχανιώνα

Λιμάνι , Μηχανίωνα ♥

Αγία τριάδα , Αύγουστος 2009

Παραλία ....
Αγία τριάδα τέλος Αυγούστου
Γέφυρα Αγίας τριάδας ...
Ο κόσμος έχει φύγει
για τις πόλεις και
το χωρίο μόνο του και πάλλι...